Korotuksia yksityisteiden korjaamisen valtionavustuksiin

Valtioneuvosto on 8.12.2022 antanut asetuksen yksityistieasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta vuosille 2023-2025. Näiden kolmen vuoden aikana tiekunta voi saada valtionavusta muun muassa yksityistien parantamiseen nykyistä suuremmalla avustusprosentilla.

Lisää tietoa yksityisavustuskorotuksista osoitteesta:  Korotuksia yksityisteiden korjaamisen valtionavustuksiin (valtioneuvosto.fi)